Aktualności » Gmina Police » ZAWIADOMIENIE RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

Zaprenumeruj wiadomości na e-mail

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać wiadomości.

Dołącz do 18 pozostałych subskrybentów

Granica administracyjna sołectwa

W Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.

Na afiszu

Nasi Partnerzy

Kategorie

Archiwa

ZAWIADOMIENIE RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

Biuro Rady Miejskiej w Policach informuje, że VI sesja  Rady Miejskiej w Policach  odbędzie  się  28 lutego 2019  roku  o  godz.  9.00 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pokój 32, I p.

Porządek obrad

VI sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 28 lutego 2019 roku

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z V seSJI Rady Miejskiej w Policach w dniu 22 stycznia 2019 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Drogoradz w Gminie Police.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Niekłończyca w Gminie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Pilchowo w Gminie Police.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Przęsocin w Gminie Police.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Siedlice w Gminie Police.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Tanowo w Gminie Police.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Tatynia w Gminie Police.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Trzebież w Gminie Police.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Trzeszczyn w Gminie Police.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Uniemyśl w Gminie Police.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Wieńkowo w Gminie Police.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Niekłończyca i członków rady sołeckiej sołectwa Niekłończyca.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pilchowo i członków rady sołeckiej sołectwa Pilchowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Wieńkowo i członków rady sołeckiej sołectwa Wieńkowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police,
  obejmującego w części miejscowości Tanowo, Bartoszewo, Pilchowo, Przęsocin, Wieńkowo i Sierakowo, pn.:”Gmina Zachód”.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police pn.:”Gmina północ”.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.:”Nadbrzeżna – Kresowa” w części dotyczącej obszaru R i I.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
  zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Policach przy Przyjaźni 33 organizacyjnie przyporządkowanej Szkole Podstawowej
  nr 8 im. Jana Pawła II w Policach przy ul. Piaskowej 99.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zamknięcie obrad.


Czujnik powietrza
Nadchodzące Wydarzenia

Maj
27
pon
19:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Maj 27@19:00 – 20:00
Opis: W  poniedziałki o godz. 19:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Cze
3
pon
19:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Cze 3@19:00 – 20:00
Opis: W  poniedziałki o godz. 19:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Nasz dzielnicowy

 

sierż. Rafał Matusiak

tel. 91 42 47 528, kom. 571 323 882
e-mail:  dzielnicowy.police7@sc.policja.gov.pl

Telefony alarmowe

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe  999
Policja 997
Straż 998
Straż Miejska 986
Pogotowie Energetyczne091 317 57 82
Pogotowie Gazowe992

Przydatne telefonu

Enea- zgłoszenie awarii oświetlenia 91 813 50 35, 91 813 50 00
P.U.P."TRANS-NET" S.A.91 312 11 20
ZWiK Police- zgłaszanie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej 994
Ośrodek Pomocy Społecznej 91 42 43 840

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i wielkogabarytowych.
Usuwanie azbestu w Gminie Police
Kanał RSS- planowane wyłączenia
Rozkład jazdy SPPK
Letnie i zimowe utrzymanie dróg
Scroll Up