Aktualności » Gmina Police » XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

Zaprenumeruj wiadomości na e-mail

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać wiadomości.

Dołącz do 20 pozostałych subskrybentów

Granica administracyjna sołectwa

W Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.

Na afiszu

Nasi Partnerzy

Najnowsze wpisy

Kategorie

Archiwa

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

Biuro Rady Miejskiej w Policach informuje, że XXXI sesja  Rady Miejskiej w Policach  odbędzie  się  20 czerwca 2017  roku  o  godz.  9.00 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pokój 32, I p.

Porządek obrad

XXXI sesji Rady Miejskiej w Policach
dniu 20 czerwca 2017 roku

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 23 maj a 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police
  na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Gminy Police na lata 2017-24.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Police do Partnerstwa
  w-sprawie wspólnej realizacji Projektu- „Budowa Szczecińskiej Kolei-
  Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych
  Nr 406, 273, 351″ oraz złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu ze
  środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego
  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę Police warunków do
  osiedlenia się na terenie Gminy Police rodzinie polskiego pochodzenia
  w ramach repatriacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
  Gminy Police.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę
  Police wkładu niepieniężnego (aportu) do nowo tworzonej jednoosobowej
  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Policach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
  zakładowego spółki Szczecińsko- Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
  z 0.0. z siedzibą w Policach.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjecia ” Strategii
  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 –
  2026″.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny dostarczanej wody
  i odprowadzanych ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 


Czujnik powietrza
Nadchodzące Wydarzenia

Sie
26
pon
19:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Sie 26@19:00 – 20:00
Opis: W  poniedziałki o godz. 19:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Sie
29
czw
17:00 Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Sie 29@17:00
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe dla mieszkanek naszego sołectwa.  
18:00 Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Sie 29@18:00
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich "Magnolia" @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich “Magnolia”
Wrz
2
pon
19:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Wrz 2@19:00 – 20:00
Opis: W  poniedziałki o godz. 19:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Wrz
5
czw
17:00 Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Wrz 5@17:00
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe dla mieszkanek naszego sołectwa.  
18:00 Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Wrz 5@18:00
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich "Magnolia" @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich “Magnolia”
Wrz
9
pon
19:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Wrz 9@19:00 – 20:00
Opis: W  poniedziałki o godz. 19:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Nasz dzielnicowy

 

sierż. Rafał Matusiak

tel. 91 42 47 528, kom. 571 323 882
e-mail:  dzielnicowy.police7@sc.policja.gov.pl

Telefony alarmowe

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe  999
Policja 997
Straż 998
Straż Miejska 986
Pogotowie Energetyczne091 317 57 82
Pogotowie Gazowe992

Przydatne telefonu

Enea- zgłoszenie awarii oświetlenia 91 813 50 35, 91 813 50 00
P.U.P."TRANS-NET" S.A.91 312 11 20
ZWiK Police- zgłaszanie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej 994
Ośrodek Pomocy Społecznej 91 42 43 840

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i wielkogabarytowych.
Usuwanie azbestu w Gminie Police
Kanał RSS- planowane wyłączenia
Rozkład jazdy SPPK
Letnie i zimowe utrzymanie dróg
Scroll Up