Aktualności » Gmina Police » XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

Informacja dla osób, które podejrzewają, że mogą być zakażone koronawirusem.

Zaprenumeruj wiadomości na e-mail

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać wiadomości.

Dołącz do 32 pozostałych subskrybentów

Granica administracyjna sołectwa

V miejsce w Tanowie

Na afiszu

Nasi Partnerzy

Kategorie

Archiwa

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

Biuro Rady Miejskiej w Policach informuje, że XXXI sesja  Rady Miejskiej w Policach  odbędzie  się  20 czerwca 2017  roku  o  godz.  9.00 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pokój 32, I p.

Porządek obrad

XXXI sesji Rady Miejskiej w Policach
dniu 20 czerwca 2017 roku

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 23 maj a 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police
  na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Gminy Police na lata 2017-24.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Police do Partnerstwa
  w-sprawie wspólnej realizacji Projektu- „Budowa Szczecińskiej Kolei-
  Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych
  Nr 406, 273, 351″ oraz złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu ze
  środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego
  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę Police warunków do
  osiedlenia się na terenie Gminy Police rodzinie polskiego pochodzenia
  w ramach repatriacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
  Gminy Police.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę
  Police wkładu niepieniężnego (aportu) do nowo tworzonej jednoosobowej
  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Policach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
  zakładowego spółki Szczecińsko- Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
  z 0.0. z siedzibą w Policach.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjecia ” Strategii
  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 –
  2026″.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny dostarczanej wody
  i odprowadzanych ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Czujnik powietrza
Kalendarz sołecki

Sie
15
sob
całodniowy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi...
Sie 15 całodniowy
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Święto Wojska Polskiego
Wrz
3
czw
17:00 Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Wrz 3@17:00
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe dla mieszkanek naszego sołectwa.  
18:00 Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Wrz 3@18:00
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich "Magnolia" @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich “Magnolia”
Wrz
7
pon
18:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Wrz 7@18:00 – 19:00
W  poniedziałki o godz. 18:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Wrz
10
czw
17:00 Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Wrz 10@17:00
Zajęcia sportowe. @ Spacerowa 13a
Zajęcia sportowe dla mieszkanek naszego sołectwa.  
18:00 Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskic... @ Spacerowa 13a
Wrz 10@18:00
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich "Magnolia" @ Spacerowa 13a
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich “Magnolia”
Wrz
14
pon
18:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Wrz 14@18:00 – 19:00
W  poniedziałki o godz. 18:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Nasz dzielnicowy

 

sierż. Rafał Matusiak

tel. 91 42 47 528, kom. 571 323 882
e-mail:  dzielnicowy.police7@sc.policja.gov.pl

Telefony alarmowe

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe  999
Policja 997
Straż 998
Straż Miejska 986
Pogotowie Energetyczne091 317 57 82
Pogotowie Gazowe992

Przydatne telefonu

Enea- zgłoszenie awarii oświetlenia 91 813 50 35, 91 813 50 00
P.U.P."TRANS-NET" S.A.91 312 11 20
ZWiK Police- zgłaszanie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej 994
Ośrodek Pomocy Społecznej 91 42 43 840

Godziny otwarcia

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i wielkogabarytowych.
Scroll Up
%d bloggers like this: